Flebologické vyšetření


Cena: 
500 Kč
*nebo hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění
Při vstupní prohlídce Vás lékař prohlédne a zhodnotí ultrazvukové a pletisimografické vyšetření, která určí místo a rozsah poruchy žilního systému. Terapeut Vás změří ve speciálním 3D body scaneru. Dle výsledků lékař doporučí terapeutický plán.Ten začíná většinou chirurgickým výkonem. Dle potřeby následuje konzervativní terapie a preventivní péče. Vzhledem k chronicitě onemocnění a k rozsahu varixů navrhne obvykle lékař plán péče na jeden rok.

Službu nabízíme v programu