Flebologie

Poskytujeme komplexní preventivně-léčebnou péči klientům s chronickou žilní nedostatečností i s křečovými žilami. Úvod do péče většinou představují velmi šetrné chirurgické výkony s krátkodobou hospitalizací a minimální dobou rekonvalescence. Naší specialitou je navazující pooperační SMS monitoring zdravotního stavu a služby osobního terapeuta.
Křečové žíly (varixy) jsou nejčastějším projevem chronického onemocnění žil. V Evropě postihují až 40% žen a 20% mužů. Vedle genetických faktorů ovlivňují rozvoj křečových žil především těhotenství, obezita, dlouhé stání či sezení, nízká pohybová aktivita, hormonální terapie atd. Neléčené varixy představují estetický problém, ale mohou také vést k rozvoji zdravotních komplikací, především otoků, bolestí, ekzémů a bércového vředu. 

Průběh léčby

Flebologická péče začíná vyšetřením u lékaře – žilního chirurga. Na základě jeho zjištění je připraven léčebný plán. Léčebný plán většinou začíná chirurgickým výkonem, který Vám lékař doporučí podle stavu žilního systému. Pokud není nutný operační zákrok přistupujeme rovnou k tzv.konzervativní léčbě.

Chirurgické zákroky


EVLT – endovenous laser therapy – laserovou operaci žil

Šetrnou klasickou radikální operaci s invaginačním strippingem

Flebectomie a sklerotizace
u menších žilek obvykle lékař doporučí drobný chirurgický výkon (flebectomie nebo sklerotizace).

Drobné chirurgické zákroky provádíme přímo v CPM. Složitější zákroky provádíme na operačních sálech v Benešovské nemocnici nebo v pražské soukromé klinice ASKLEPION.

Pooperační péče

Cílem pooperační péče je minimální bolestivost operované končetiny a rychlý návrat k běžným aktivitám.V průběhu pooperačního období má náš klient možnost trvalého kontaktu s osobním terapeutem a jeho stav pomocí SMS hlídá a vyhodnocuje systém - eVizita.

Konzervativní terapie

Pokud lékařská vyšetření neprokáží nutnost operace, nebo je-li již žilní systém operací ošetřen, je možné přistoupit k tzv. konzervativní terapii. Konzervativní léčba pomáhá odstranit obtíže jako jsou pocity těžkých nohou, bolesti, otoky atd, zpomaluje další rozvoj onemocnění a předchází možným komplikacím (zánět žil, bércový vřed atd.).
Součástí konzervativní léčby je:

  • Farmakoterapie (léčba léky či potravními doplňky)
  • Lymfatické drenáže (velmi příjemné, jemné masáže)
  • Kompresivní léčba (pomocí kompresivních bandáží či punčoch)
  • Režimová opatření

Dlouhodobá preventivní péče

Chirurgickým ošetřením naše péče nekončí, dbáme na kvalitní pooperační servis a především na dlouhodobou preventivní péči proti vzniku dalších obtíží. Naši lékaři pravidelně vyhodnocují efekt terapie (subjektivní pocity, objektivní nález, záznamy v  monitorovacím softwaru ) a doporučí plán další preventivní péče. Cílem preventivní péče je udržovat končetiny v maximálně dobrém zdravotním stavu, s dobrým kosmetickým efektem.

Roční preventivní péče zahrnuje:

  • pravidelné kontroly (podle nálezu jedenkrát za půl roku až za dva roky)
  • monitorování a vyhodnocování obtíží pomocí SMS
  • doporučení preventivních režimových opatření
  • doporučení potravních doplňků a zevních prostředků
  • kompresivní punčochy I.nebo II.kompresní třídy
  • včasné léčení nově vzniklých žilek