Obezitologie

Jako jediné pracoviště v České republice nabízíme speciální program pro ženy s gynoidním (hruškovitým) typem postavy. Tento typ obezity vyžaduje specifický léčebný přístup, který zaručuje, že zredukujete tuk opravdu jen v partiích ve kterých potřebujete.

Kilo za kilo

Jedná se program hubnutí s komunikací vedenou po internetu, založený na principu bonifikace, neboli odměny. Tento přístup má za úkol motivovat klienta k lepším výkonům během hubnutí a to stokorunovým poukazem na naše služby při redukci každého kilogramu.

Tento program je  zároveň součástí našeho komplexního přístupu Prevence 2000 při boji s obezitou a využívá všech našich, často jedinečných, postupů a metod v souladu s metodologií WHO Zdraví 21.

Předností tohoto programu je mimo jiné malá časová náročnost. Po absolvování vstupního vyšetření a komplexní diagnostiky, proběhne další návštěva a vydání bonifikace až za delší časový úsek, přičemž všechna komunikace v tomto mezidobí probíhá přes internet pod vedením zkušených terapeutů.


Individuální přístup

Podle typu ukládání tuku dělíme obezitu na androidní (typ jablko), gynoidní ( typ hruška) a typ smíšený. Každý z těchto typů vyžaduje specifický léčebný přístup.


Léčebný plán

Úvodem do péče je komplexní obezitologické vyšetření. Na jeho základě stanoví lékař typ a stupeň obezity a doporučí léčebný plán, složený z postupných kroků, které mají klienta přivést k úpravě životního stylu.

Léčebný plán se obvykle skládá ztěchto intervencí:

Úprava stravovacího režimu
Nutriční specialista určí Váš metabolický typ, doporučí Vám vhodné potraviny a poradí, jak sestavovat jídelníček. V případě zájmu Vám sestaví podrobný jídelníček na míru nebo Vám nabídne ze škály dalších možností.

Online osobní nutriční terapeut

Denní online komunikace o stravovacím režimu patří k nejefektivnějším způsobům, jak přejít na optimální způsob stravování a jak úspěšně dosáhnout redukčního cíle.

Úprava pohybového režimu

Nastavení vhodné fyzické aktivity podporuje redukci tuku a pomáhá tvarovat postavu. Specialista na pohybové režimy Vám pomůže vybrat cvičení a sporty tak, aby vycházely z potřeb Vašeho těla i z Vašich preferencí.

Podpůrné procedury

Na základě komplexního vyšetření Vám může lékař doporučit některou z metod,které pomohou k redukci tuku v problematických partiích např. lipolýzu nebo lymfatické drenáže.

Naše léčebné postupy vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a odborných  obezitologických a lymfologických společností.