Naše poslání

Naším úkolem je vytvářet podmínky a nástroje, které klientům umožní samostatně a zodpovědně pečovat o své zdraví. Nechceme slibovat, ale skutečně pomáhat.

Naše zásady


Svým klientům poskytujeme individuální zdravotní péči s cílem zabránit vzniku nejčastějších civilizačních onemocnění.

Onemocnění, se kterými k nám klienti přicházejí, léčíme v komplexních programech, které zahrnují všechny stupně prevence.

Vycházíme ze zásad Světové zdravotnické organizace, která zdraví chápe jako harmonii fyzické, psychické a sociální pohody.

V rámci péče o naše klienty se snažíme maximálně využívat možností, které nabízejí dnešní moderní informační technologie, především v oblasti komunikace a podpory léčby.

Vyvíjíme vlastní aplikace, které naši klienti mohou využívat.

Důraz klademe na osobní odpovědnost jednotlivce za zdraví své i svých blízkých.

Podporujeme aktivní spolupráci klienta a lékaře při realizaci individuálních zdravotních plánů.

Své klienty se snažíme motivovat různými formami bonifikací