Odborní poradci


Prof. MUDr. Richard Rokyta DrSc.
externí poradce
Zabývá se centrálními talamokortikálními spojeními, bolestí a její projekcí do různých mozkových struktur a také možnostmi její diagnostiky prostřednictvím biochemických metod a ovlivňováním bolestivých stavů. Je členem redakčních rad několika mezinárodních časopisů a šéfredaktorem časopisu Bolest. Od francouzské vlády převzal rytířšký Řád akademických palem.
Dr. Franz-Josef Schingale
poradce v oblati lymfologie
Dr. Schingale je jedním z předních světových lymfologů. Působil jako specialista na onemocnění cév. Od roku 1985 působí jako lymfolog. V roce 1992 otevřel v Německu kliniku pro pacienty s lymfatickým onemocněním.
Prim. MUDr. Václav Holeček
lékař, biochemik
Poradce v oblasti biochemie a oxidačního stresu.
MUDr. RNDr. Petr Nohel Dr.Sc.
poradce v oblasti farmakologie, antioxidačního stresu a přírodního léčitelství.
vědecký pracovník, lékař a přírodovědec, historik pro přírodní medicínu nyní konziliář a expertní poradce Centra Preventivní Medicíny v Praze.