O nás

Na co navazujeme?

Na konci 19. století byly v horní části Italské ulice v Praze na Vinohradech zřízeny městské lázně, které nabízely klasické vanové koupele, suchou i mokrou páru, bazén, masáže, manikúru, pedikúru, holičské a kadeřnické služby a další. V průběhu 1. republiky se staly vyhledávaným místem sloužícím nejen k očistě těla, ale i k odpočinku. Sloužily jako místo pro obchodní a přátelská setkání nejen vinohradských živnostníků a podnikatelů, ale i celé pražské veřejnosti.

Po roce 1948 byly lázně zestátněny a jejich provozovatelem se stal podnik Pražské lázně, který je v roce 1990 předal v rámci restitučního řízení zpět potomkům původních majitelů. V následujících dvou letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce části komplexu. 

Založení Centra preventivní medicíny

1.1.1993 MUDr.René Vlasák spolu s kolegy z I.chirurgické kliniky VFN otevírá v zrekonstruovaných prostorech Centrum preventivní medicíny. Pracoviště orientovali na vybrané preventivně-léčebné oblasti – mammmologii (zaměřenou na včasný záchyt a léčbu nádorů prsu), algeziologii (léčbu chronických bolestí), obezitologiii (redukci nadbytečné hmotnosti), na regenerační péči a relaxaci.

Od roku 1994 začali lékaři a terapeuti rozvíjet také oblast lymfologie (léčbu lymfatických otoků). Ta souvisela s terapií žen po operaci prsu. V českém a československém zdravotnictví se jednalo o zcela novou a téměř neznámou problematiku.

V roce 1995 vznikla společnost Prevence 2000 s.r.o., která s Centrem preventivní medicíny dodnes spolupracuje v oblasti edukace laické i odborné věřejnosti a v rozvoji preventivních programů zaměřených na tzv. primární prevenci a zdravý životní styl. Vlivem vývoje medicínských oborů a zvyšováním nároků na technické a prostorové vybavení došlo v roce 1997 k oddělení mammologie a k dalším změnám v charakteru poskytovaných služeb.

V roce 2005 se CPM stěhuje do nových moderních prostorů Londýnské ulici nedaleko původního sídla.

Současnost

Od roku 2005 sídlí Centrum v Londýnské ulici v Praze 2 a  zaměstnává přibližně 30 zdravotnických a nezdravotnických pracovníků.

Poskytujeme péči klientům v oborech (programech): lymfologie, flebologie, obezitologie a primární prevence.

V rámci edukační činnosti pořádáme v Centru odborné semináře a stáže pro lékaře a terapeuty z České republiky, Německa a z Nizozemí.

K hlavním úkolům managementu Centra preventivní medicíny patří trvalé, systematické zvyšování kvality a efektivity poskytované péče a aktivní účast na rozvoji jmenovaných oborů.

V rámci terapie a péče o naše klienty využíváme široké spektrum moderních metod včetně  ICT technologií (e-health).