Pracoviště

Externí pracoviště

Úzce spolupracujeme s několika pracovišti po celé ČR.
Spolupracujte s našimi odborníky v oblasti redukce a zdravého životního stylu. Připojte se řadě pracovišť, která využívají naše služby pro své klienty. Využijte možnost konzultací s lékaři CPM, služby nutričních terapeutů on line, monitoring vývoje hmotnosti pomocí sms a pod. Kontaktujte nás na info@prevence2000.cz.

Chrirurgické oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Na chirurgii v Benešově operuje MUDr. René Vlasák klienty s křečovými žilami. Pracoviště je nově zrekonstruované, k dispozici jsou jedno či dvoulůžkové pokoje. O klienty se stará velmi příjemný a vysoce erudovaný personál. http://www.hospital-bn.cz/


Tým CPM


MUDr. René Vlasák
chirurg, vedoucí lékař a zakladatel Centra preventivní medicíny a Prevence 2000 s.r.o.
Do roku 1993 pracoval jako lékař na I.Chirurgické klinice VFN v Praze. Více než 20 let se věnuje problematice obezitologie. První na světě popsal tzv. Metabolický syndrom Y u obezity gynoidního typu. Od r. 1995 působí v oboru lymfologie a je členem revizní komise výboru České lymfologické společnosti. Jako chirurg se věnuje operativě žil dolních končetin.
MUDr. Hejnová Jindřiška
obezitoložka, nutriční specialistka
Do roku 2008 pracovala na oddělení tělovýchovného lékařství III.lékařské fakulty UK, kde se podílela na řešení výzkumných úkolů, včetně mezinárodních grantů, v oblasti obezitologie. Je spoluautorkou řady odborných článků v zahraničních časopisech zabývajících se obezitou.Nyní se věnuje terapii obézních klientů na našem pracovišti.
MUDr. Dana Maňasková
lékařka
Specializuje se na preventivní programy, obezitologii a na genetiku.
MUDr. Katarína Třísková
lymfolog
Lékařka, atestovaná v oborech dermatovenerologoie a korektivní dermatologie. Na našem pracovišti se věnuje klientům v lymfologickém programu.
Mgr. Soňa Brskovská
vrchní sestra, lymfoterapeutka
Absolventka oboru zdravotní vědy na III. Lékařské fakultě UK a oboru Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích Fakulty humanitních studií UK. Vedle organizace ošetřovatelské péče a provozu Centra preventivní medicíny, se věnuje především klientům s onemocněními křečových žil a klientům v redukčích programech. Podílí se na vzdělávacích seminářích společnosti Prevence 2000 s.r.o.
Mgr. Dana Brožková
terapeutka
Fyzioterapeutka a lymfoterapeutka. Instruktorka aerobiku a zdravotního cvičení.
Mgr. Marcela Floriánková
nutriční a laktační specialistka
Absolventka oboru výživa na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se klientům v redukčních a preventivních programech. Pracuje v ambulanci Centra preventivní medicíny a také jako terapeutka v internetovém komunikačním programu Kilo za kilo. Je autorkou řady článků na témata výživa a redukce hmotnosti, výživa těhotných a kojících matek.
Bc. Hana Koubková
lymfoterapeutka
Zdravotní sestra, absolventka oboru ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce, kde v současnosti pokračuje v magisterském studiu. Specializuje se na kompresivní terapii, podílí se na vzdělávacích seminářích Prevence 2000 s.r.o. a na organizaci ošetřovatelské péče v lymfologickém programu.
Bc. Dita Novotná
terapeutka
Zdravotní sestra a absolventka oboru ošetřovatelství na Vysoké škole ošetřovatelství v Praze. Jako terapeutka na dispečinku a asistentka v ordinaci lékaře, se věnuje převážně klientům v obezitologickém programu. Vedle činnosti v Centru preventivní medicíny pracuje jako sestra v kardiologické intenzivní péči.
Kateřina Adamcová DiS.
terapeutka, masérka
Zdravotní sestra, absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické v Praze, kurzu manuálních lymfodrenáží a masérských a kosmetických kurzů. Jako masérka se věnuje především klientům v preventivních programech. Vedle činnosti v Centru preventivní medicíny pracuje jako sestra v kardiochirurgické intenzivní péči.
Irena Průchová DiS.
lymfoterapeutka, nutriční specialistka, lektorka
Zdravotní sestra se specializací v lymfologii. Absolventka programu celoživotního vzdělávání v oboru výživa na VŠCHT v Praze a mnoha odborných kurzů v oblasti fyzioterapie. Přednáší na vzdělávacích seminářích a vede kurzy manuálních lymfodrenáží v Praze. Je členkou americké lymfologické asociace LANA. V CPM se věnuje především klientům v obezitologiickém programu.
Františka Zadražilová DiS.
fyzioterapeutka, lymfoterapeutka
Fyzioterapeutka, absolventka Vyšší školy fyzioterapeutické, v současnosti studuje preventivní výchovu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Několik let pracovala jako fyzioterapeut na geriatrickém pracovišti v Rakousku. Pečuje především o klienty v lymfologickém a obezitologickém programu. Podílí se na vzdělávacích seminářích Centra preventivní medicíny.
Petra Hulíková
vedoucí lymfoterapeutka
Zdravotní sestra se specializací v oboru lymfologie. Od roku 1998 pracuje s klienty s lymfatickými otoky, vede edukační semináře, zajišťuje kompresivní terapii a koordinuje ošetřovatelskou péči u lymfatiků.
Vlastimila Šťastná
terapeutka
Zdravotní sestra, působila řadu let v oblasti tělovýchovného lékařství. Absolventka kurzu manuálních lymfodrenáží. V současnosti pečuje o klienty v obezitologickém a flebologickém programu. Působí také jako recepční a asistentka lékaře v žilní poradně.
Renata Jalovcová
recepce
Radka Vybíhalová
recepce