O nás

Naše poslání

Ve své činnosti vycházíme ze zásad Světové zdravotnické organizace, která zdraví chápe jako harmonii fyzické, psychické a sociální pohody.

Vysoká kvalita poskytované péče patří mezi naše priority. Jsme držiteli Certifikátu kvality, který uděluje Česká lymfologická společnosti JEP

K terapii lymfologických pacientů využíváme komplexní, individuálně nastavenou péči s širokým spektrem léčebných metod.

od r. 1993 pečujeme o tok vaší lymfy

Pro dosažení optimálních léčebných výsledků zařazujeme také postupy z oblasti tzv. integrativní medicíny (např.fytoterapii)

Prosazujeme důležitost prevence a zdravého životního stylu. Důraz klademe na aktivní přístup a spolupráci pacienta v léčbě.

Věříme v pozitivní motivaci a pacienty v péči o zdraví podporujeme různými formami bonifikací.

V rámci léčebné péče se snažíme maximálně využívat možností, které nabízejí dnešní moderní informační technologie. Vyvíjíme také vlastní aplikace, které pomáhají v komunikaci, kontrole zdravotního stavu a nastavení individuální terapie.

Podílíme se na rozvoji české lymfologie, která patří mezi světovou špičku.

Věnujeme se vzdělávání odborníků i laické veřejnosti.

Baví nás naše práce, baví nás pomáhat

Historie

Centrum preventivní medicíny (CPM) založil v roce 1993 MUDr.René Vlasák, spolu s kolegy z I.chirurgické kliniky VFN. Pracoviště orientovali na vybrané preventivně-léčebné oblasti – mammologii (zaměřenou na včasný záchyt a léčbu nádorů prsu), algeziologii (léčbu chronických bolestí), obezitologii, na regenerační péči a relaxaci. Důležitým posláním Centra bylo realizovat a šířit myšlenky prevence a zdravého životního stylu.
Od roku 1994 začali naši lékaři a terapeuti rozvíjet také oblast lymfologie. Ta souvisela s terapií žen po operaci prsu. V českém a československém zdravotnictví se jednalo o zcela novou a téměř neznámou problematiku. Zájem pacientů byl obrovský a problematika léčby otoků postupně převážila nad ostatními obory. V současné době patří naše CPM lymfocentrum mezi největší ambulantní pracoviště v České republice.

Společnost Prevence 2000 s.r.o.,vznikla v roce 1995. S CPM lymfocentrem spolupracuje v oblasti vzdělávání laické i odborné věřejnosti a v rozvoji preventivních programů zaměřených na tzv. primární prevenci a zdravý životní styl.

Pracoviště

Centrum preventivní medicíny sídlilo od roku 1993 v Italské ulici v Praze 2. Roku 2005 jsme se přestěhovali do větších prostor v Londýnské ulici, abychom mohli provoz více přizpůsobit péči o pacienty s chronickými otoky.

Tým

Terapeuti a recepční
Group photo

Mgr.Soňa Vlasáková Brskovská | Mgr.Hana Koubková | Petra Hulíková | Bc.Františka Zadražilová, DiS. | Jana Egedová, | Vlastimila Popilková | Mgr. Monika Větrovcová | Lenka Fialová, DiS. | Irena Průchová, DiS. | Bc. Denisa Knotková | Bc. Iveta Hladíková | Renata Jalovcová | Jiřina Vozková

Odborní poradci

Prof. MUDr. Richard Rokyta DrSc.

Prof. MUDr. Richard Rokyta DrSc.

Poradce v oblasti fyziologie

Významný český fyziolog, specializuje se na neurofyziologii, chronickou bolest. Emeritní proděkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a bývalý přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie.

Dr. Franz-Josef Schingale

Dr. Franz-Josef Schingale

poradce v oblati lymfologie

Lékař, chirurg, jeden z předních světových lymfologů. Vedoucí lékař Lympho-opt-klinik v Hohenstadtu, v Německu

Prim. MUDr. Václav Holeček

Prim. MUDr. Václav Holeček

Poradce v oblasti biochemie

Dlouholetý primář oddělení biochemie a hematologie Mulačovy nemocnice v Plzni.

MUDr. RNDr. Petr Nohel Dr.Sc.

MUDr. RNDr. Petr Nohel Dr.Sc.

Poradce v oblasti farmakologie, farmacie a fytoterapie.

Vědecký pracovník, lékař, přírodovědec a historik se zaměřením na přírodní medicínu.

Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie

Kariéra

Lymfoterapeut, se zaměřením na komplexní péči o nemocné s otoky

Požadujeme:

- zdravotní sestru nebo fyzioterapeuta, absolventa akreditovaného kurzu manuální lymfodrenáže, se zájmem o další vzdělávání

Nabízíme:

- know how jednoho z nějvětších lymfocenter
- možnost odborného růstu, práci v příjemném kolektivu


Lékař – lymfolog

Požadujeme:

- lékaře, absolventa akreditovaného kurzu Komplexní léčba lymfedému, včetně manuální mízní drenáže

Nabízíme:

- know how jednoho z nějvětších lymfocenter
- možnost odborného růstu, práci v příjemném kolektivu


V případě zájmu nás kontaktujte na tel: 221 620 214/215 nebo na emailu info@prevence2000.cz