Léčba

Lymfedém

Lymfedém, neboli lymfatický otok, vzniká zhoršením odtoku lymfy z postižené oblasti.

Ave
Lymfa (míza)

Je většinou nažloutlá nebo bělavá tekutina, filtrovaná z prostředí mezi buňkami, z tzv. mezibuněčné tekutiny. Obsahuje látky, které je třeba odvézt z tkání - zplodiny látkové výměny buněk, bílkoviny, tuky, vodu a podobně. Nacházejí se v ní také důležité imunitní buňky, které reagují na přítomnost bakterií, virů či poškozených buněk.

Lymfu z tkání transportují lymfatické cévy, které ústí do krevního oběhu v blízkosti srdce. Tyto cévy procházejí uzlinami, v nichž se odehrávají důležité imunitní děje.

Dojde-li k blokádě toku lymfy, k jejímu městnání v cévách a následně k městnání mezibuněčné tekutiny ve tkáních, vzniká lymfatický otok.

Vrozený - primární lymfedém

Vzniká z důvodu nedostatečného vývoje lymfatických cév a uzlin. Projevit se může v dětství nebo kdykoliv v průběhu života.

Získaný – sekundární lymfedém

Se rozvíjí jako následek chirurgické léčby, onkologické léčby, úrazů a zánětů, které vedou k poškození a přerušení lymfatického řečiště.

Lymfedém se může vyskytovat kdekoliv na těle. Jde o onemocnění chronické, které přetrvává dlouhodobě, většinou celoživotně. K jeho léčbě využíváme nejmodernější metody tzv. Komplexní dekongestivní terapie.

Komplexní dekongestivní terapie (KDT)

Úvodem do péče je lymfologické vyšetření na našem pracovišti. Na jeho základě určí lékař - lymfolog, typ otoku a doporučí Vám individuální léčebný plán.
Léčebný plán se obvykle skládá z procedur a ošetření, na která pacient dochází denně nebo několikrát týdně, po dobu 1- 6 týdnů. Hovoříme o tzv. léčebných blocích.
Dle terapeutických výsledků navazují další léčebné bloky v různých frekvencích nebo sledování v lymfologické poradně.
Typ a četnost léčebných procedur závisí na velikosti a stádiu lymfedému.

Komplexní dekongestivní terapii dělíme na dvě fáze:

1. Redukci otoku – v léčebných blocích v lymfocentru
2. Udržování dosažených výsledků – pomocí domácí péče či podpůrných procedur

Metody Komplexní dekongestivní terapie:

- Lymfodrenáže – manuální a přístrojové
- Komprese – vícevrstevnaté kompresivní bandáže, kompresivní prádlo
- Lymfo-taping – speciální pásky lepené na otok
- Farmakoterapie – léky nebo bylinné prostředky pro vnitřní a vnější užití
- Lymfo-chirurgické výkony – v případě rozsáhlých otoků
Nejčastěji jde o liposukce nebo spojky mezi lymfatickými cévami a žilami

Nezbytnou součást léčby dále představují :

- Nutriční intervence a redukce nadbytečné tukové tkáně
- Fyzioterapie a léčba případných bolestí zad a kloubů
- Léčba přidružených kožních onemocnění např. mykóz nehtů, ekzémů atd.

Ačkoliv bývají otoky onemocněním celoživotním, lze velmi dobře udržovat jejich stav a vliv na kvalitu života.
Úspěch terapie závisí na Vaší domácí péči a dodržování preventivně-léčebných opatření. Naši lymfoterapeuti Vám předají teoretické i praktické informace a naučí Vás, jak o sebe pečovat.

Objednávání

Na lymfologické vyšetření se objednávejte na tel. 221 620 214 - 215, nebo na mobil +420 777 111 073.
K vyšetření přineste doporučení od praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře !

Smlouvu máme s pojišťovnami :

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (111), POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA (211), VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201), ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (205) A POJIŠŤOVNA ŠKODA (209).
Pokud jste pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny, také se Vám budeme rádi věnovat. Můžete se objednat na konzultaci s našimi odborníky. Péči je třeba uhradit jako samoplátce (cena konzultace 500 Kč).

Některé služby nebo pomůcky nejsou hrazeny z všeobecného zdravotního pojištění, ale hradí je pacient. Jde např. o nutriční konzultace, taping, nadstandardní typy komprese apod. Ceny se pohybují od 60 Kč do cca 1 500 Kč.

V případě dotazů nás kontaktujte na info@prevence2000.cz

Flebedém

Flebedém, žilní otok - patří k nejčastějším chronickým otokům dolních končetin.
Vzniká z důvodu nedostatečné funkce žil při tzv. chronické žilní insuficienci. Krev není správně odváděna k srdci, hromadí se v žilách, ve kterých dojde k přetlaku a následně i k městnání tekutiny v tkáních mimo cévy – tím dochází k rozvoji otoku. Pokud tento stav trvá déle, přetíží se i systém lymfatických cév a vzniká současně otok lymfatický. Tento stav označujeme jako flebo-lymfedém.

Ave

Chronická žilní insuficience – nedostatečnost žilního systému, která se většinou vyvíjí v důsledku vrozené dispozice. Vliv na její rozvoj má obezita, těhotenství, dlouhodobá námaha, chronická zácpa atd. Při onemocnění dochází ke vzniku chronického zánětu ve vnitřní výstelce cév a jeho následkem k poškození žilních chlopní a rozšíření cév. Projevuje se pocitem tíhy v nohách, křečemi, svěděním kůže, bolestmi, křečovými žilami (varixy), otoky, pigmentací kůže, ekzémy a u závažnější nedostatečnosti i vznikem zánětů žil a bércových vředů.

Vyšetření

Úvodem do péče je lékařské vyšetření v naší ambulanci. Nejdůležitější diagnostickou metodou je vyšetření žil ultrazvukem, případně lymfoscintigrafie dolních končetin, při podezření na lymfatickou nedostatečnost.

Léčba

Flebedém léčíme metodami konzervativními a chirurgickými. Zařazení obou přístupů se liší podle Vašeho zdravotního stavu.
Chirurgická léčba – operace varixů. Ošetření křečových žil, které způsobují otoky dolních končetin, může představovat velmi účinnou součást terapie. Výkon doporučujeme zařadit na úvod péče nebo v jejím průběhu.
Konzervativní terapie – využíváme metody tzv. Komplexní dekongestivní terapie (KDT)
KDT se skládá z řady intervencí, jejichž typ a četnost se řídí stádiem otoku a jeho projevy

Léčebné intervence:

Komprese - vícevrstevnaté kompresivní bandáže, kompresivní punčochy
Lymfo-taping - speciální pásky lepené na otok
Lymfodrenáže - přístrojové, u těžkých nálezů i manuální
Farmakoterapie - léky nebo bylinné prostředky pro vnitřní a vnější užití
Další, nezbytné součásti terapie představují :
• Nutriční intervence a redukce nadbytečné tukové tkáně
• Léčba přidružených kožních onemocnění např. mykóz nehtů, ekzémů atd.
• Fyzioterapie

Efektivní léčba žilních a žilně-lymfatických otoků není možná bez aktivní spolupráce nemocného !
Naši terapeuti Vás naučí, jak doma pečovat o své končetiny a jak předcházet vzniku či zhoršování žilního otoku.

Objednávání

Na vyšetření se objednávejte na tel. 221 620 214 - 215, nebo na mobil +420 777 111 073.
K vyšetření přineste doporučení od praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře !

Smlouvu máme s pojišťovnami :

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (111), POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA (211), VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201), ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (205) A POJIŠŤOVNA ŠKODA (209).
Pokud jste pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny, také se Vám budeme rádi věnovat. Můžete se objednat na konzultaci s našimi odborníky. Péči je třeba uhradit jako samoplátce (cena konzultace 500 Kč).

Některé služby nebo pomůcky nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění, ale hradí je pacient. Jde např. o nadstandardní chirurgické výkony, nutriční konzultace, taping, některé typy komprese apod. Ceny se pohybují od 60 Kč do cca 1 000 Kč. Informace o chirurgických výkonech a jejich cenách naleznete zde.

V případě dotazů nás kontaktujte na info@prevence2000.cz

Lipedém

Lipedém je chronické bolestivé onemocnění podkožní tukové tkáně.
Jeho podstatou je městnání mezibuněčné tekutiny mezi zvětšenými (hypertrofickými) tukovými buňkami v podkoží.

Ave

Hypertrofie tukových buněk je vždy symetrická, lokalizovaná hlavně na hýždích a dolních končetinách, s typickým ostrým ukončením v oblasti kolen nebo kotníků.
V postiženém místě dochází ke zhoršení látkové výměny a k útlaku lymfatických a krevních cév, což vede ke vzniku otoků. Nahromaděná tekutina tlačí na nervová zakončení a způsobuje pocit napětí a bolestivosti
V této situaci reagují tukové buňky dalším navýšením svého objemu, protože do sebe absorbují stagnující zplodiny metabolismu a nemohou se řádně zbavovat svých vlastních. Vzniká "začarovaný kruh" !!!
Ačkoliv je lipedém zdrojem řady obtíží, není oficiálně zařazen do seznamu nemocí dle WHO.

Lipedém se může vyskytovat kdekoliv na těle, většinou se však projevuje na hýždích a dolních končetinách. Postihuje především ženy, protože zbytnění tukových buněk souvisí s hladinou ženského hormonu estrogenu. Tento stav bývá podmíněn geneticky. Lipedém může být kombinován s jinými otoky. Pokud je prokázána porucha lymfatického cév nebo žil, hovoříme např.o lipo-lymfedému nebo flebo-lipo-lymfedému.

Vyšetření

Během vstupní konzultace Vás vyšetří náš lékař - lymfolog a doporučí diagnostická vyšetření. Jde především o lymfoscintigrafii, případně o ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin.

Water balance therapy

Lipedém léčíme metodami Komplexní dekongestivní terapie. Léčebné postupy se však mohou lišit od léčby lymfatických otoků (proklik na lymfedém) a proto na našem pracovišti hovoříme o speciální léčebné metodě Watter balance therapy.

Watter balance therapy se skládá z těchto intervencí:
• nutriční péče a redukce nadbytečné tukové tkáně
• pohybový režim
• komprese problémových partií speciálním kompresivním prádlem
• lymfodrenáže - přístrojové, dle stavu otoků i manuální
• farmakoterapie - léky nebo bylinné prostředky pro vnitřní a vnější užití
• chirurgické výkony – především liposukce, obvykle ji doporučujeme u rozsáhlé lipohypertrofie, po absolvování základního léčebném bloku

O úspěchu terapie rozhoduje Vaše domácí péče !!!
Naši terapeuti Vás naučí preventivně-léčebná opatření k péči o problémové partie a řadu dalších dovedností účinných v ošetřování lipedému.

Objednávání

Na lymfologické vyšetření se objednávejte na tel. 221 620 214 - 215, nebo na mobil +420 777 111 073.
K vyšetření přineste doporučení od praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře.

Smlouvu máme s pojišťovnami :
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (111), POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA (211), VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201), ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (205) A POJIŠŤOVNA ŠKODA (209).
Pokud jste pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny, také se Vám budeme rádi věnovat. Můžete se objednat na konzultaci s našimi odborníky. Veškerou péči je třeba uhradit jako samoplátce (cena konzultace 500 Kč).

Některé služby nebo pomůcky v léčbě lipedému jsou nadstandardní a pacient je vždy hradí sám - např. nutriční konzultace, taping, speciální typy komprese apod. Jedná se především o první měsíc terapie, kdy se cena se pohybuje kolem 3 000 Kč.

V případě dotazů nás kontaktujte na info@prevence2000.cz

Obezita

Tvar naší postavy je ovlivněn lokalizací tukové tkáně (tzv. predilekčními místy ukládání tuku). Dědíme jej po předcích, obdobně jako například barvu vlasů nebo očí.

U mužů je tuk ukládán především do oblasti pasu a pokud množství tuku vzroste, ukládá se i rizikově do dutiny břišní. Hovoříme pak o mužské, androidní nadváze nebo obezitě.

Ave

U žen rozlišujeme tři základní typy postavy – tedy i nadváhy a obezity:
· Gynoidní typ (ženský, hruškovitý)
· Androidní typ (mužský, jablku podobný)
· Smíšený typ (kombinace obou předešlých)
Každý z uvedených typů obezity je zatížen specifickými zdravotními riziky a vyžaduje jiný, individuální léčebný přístup.
V našem Centru se věnujeme především terapii gynoidního a smíšeného typu, pro jejich souvislost s lymfatickým systémem.
Zjistěte Váš typ postavy, zdravotní rizika a doporučení k dalšímu postupu na on-line diagnostice.

Gynoidní typ nadváhy a obezity

Ženy s "hruškovitým" typem postavy charakterizuje přednostní ukládání tuku v oblasti hýždí a stehen. Tukové buňky se v těchto partiích velmi snadno zvětšují (hypertrofují) a mohou mít tendenci ke vzniku lipedému (proklik).
Pro redukci tukové tkáně u gynoidních žen je typické ubývání objemu v horní polovině těla, zatímco dolní partie redukci odolávají.
Z tohoto důvodu prosazujeme specifický přístup k terapii gynoidní nadváhy a obezity - nestačí běžná úprava stravovacího a pohybového režimu, ale je třeba ovlivňovat také stav podkoží a městnání tekutiny v problémových partiích.
Gynoidní typ postavy není choroba ! Jde o normální, dá se říci, ideální tvar ženského těla, pro který je třeba zvolit optimální péči

WATER BALANCE THERAPY

Komplexní, individuální léčebný systém gynoidní nadváhy a obezity
Péče začíná konzultací v obezitologické poradně našeho Centra. Součástí konzultace je analýza složení těla (množství tuku, svalů, vody atd.) a měření obvodů těla. Na základě vyšetření Vám navrhneme individuální redukční plán.

Redukční plán zahrnuje:
• nutriční konzultace a doporučení stravovacího režimu
• konzultaci pohybového režimu se zaměřením na lymfatický systém
• aktivaci lymfatického systému (lymfodrenáže, komprese)
• ošetření problémových partií - speciálními léčebnými a fyto-kosmetickými přípravky

Objednávání
Na vstupní konzultaci se objednávejte na tel. 221 620 214 – 215, mobil: +420 777 111 073. Služby nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění. Cena prvního měsíce péče se pohybuje kolem 3 000 – 5 000 Kč.
V případě dotazů nás kontaktujte na info@prevence2000.cz

Křečové žíly

Křečové žíly (varixy) vznikají většinou jako následek dědičně podmíněné chronické žilní nedostatečnosti. Vedle genetických faktorů ovlivňuje jejich rozvoj především těhotenství, obezita, dlouhé stání či sezení, nízká pohybová aktivita, hormonální terapie atd.

Ave

Neléčené varixy představují nejen estetický problém, ale mohou vést také k rozvoji obtíží a zdravotních komplikací, především křečí, svědění kůže, otoků, bolestí, ekzémů, pigmentací, zánětu žil nebo ke vzniku bércového vředu.

Léčba křečových žil

Úvod do péče představuje konzultace s žilním chirurgem v naší ambulanci. Na základě vyšetření Vám lékař navrhne individuální léčebný postup, který zahrnuje chirurgický výkon a v případě potřeby také konzervativní péči.

Nabízíme:
• velmi šetrné chirurgické ošetření
• výborný kosmetický efekt
• minimální dobu rekonvalescence
• operace s krátkodobou hospitalizací v nemocnici
• ambulantní výkony
• preventivní péči proti vzniku nových varixů a dalších žilních obtíží
• služby osobního terapeuta
Naší specialitou jsou operace větších, rozsáhlých varixů a reoperace po opakovaných chirurgických výkonech.

Chirurgické výkony v celkové anestezii

Pro ošetření rozsáhlejších varixů

Šetrná radikální operace s invaginačním strippingem
Metoda pro terapii velkých žil a žilních chlopní. Ačkoliv výkon patří do spektra tradičních ošetření, používáme při této operaci velmi jemné techniky, které nepoškozují okolní tkáň, šetrně odstraní poškozenou žílu a umožní rychlé hojení.
Miniinvazivní flebectomie
Flebectomií ošetřujeme postranní a středně široké cévy. Výkon je prováděn velmi jemně, z malých vpichů, přes které lékař poškozenou žílu vyjme. Ranky není třeba uzavřít stehem, velmi rychle se zacelí a zcela vymizí. Flebectomie doplňuje ošetření žil invaginačním strippingem.

Uvedené typy operací provádíme na operačním sále v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově.

Pooperační péče

Cílem pooperační péče je minimální bolestivost operované končetiny a rychlý návrat k běžným aktivitám. Pracovní neschopnost není nutná, přesto však doporučujeme cca týden klidový režim. V průběhu pooperačního období máte možnost trvalého kontaktu s osobním terapeutem, který sleduje proces hojení, pomáhá v péči o operovanou končetinu a je Vám k dispozici v případě dotazů.

Ambulantní chirurgické výkony v lokální anestezii

Pro ošetření menších křečových žil

Kosmetická flebectomie
Velmi jemná technika pro cílené vyjmutí malých a středních žilek, s vynikajícím kosmetickým efektem. Na kůži nezanechává jizvičky ani barevné změny.
Sklerotizace
Injekční aplikace sklerotizačního roztoku pro ošetření nejmenších žilek (venektázií). Sklerotizační roztok vede k „zatavení“ ošetřené žilky, která se postupně změní ve vazivový proužek a vstřebá se.

Uvedené zákroky provádíme přímo v CPM. Výkony nevyžadují pracovní neschopnost.

Dlouhodobá preventivní péče

Chirurgickým ošetřením naše péče nekončí. Dbáme především na dlouhodobou prevenci, jejímž cílem je udržovat končetiny bez obtíží, s vyhovujícím kosmetickým efektem.
Preventivní péče zahrnuje:
• lékařské kontroly a monitorování zdravotního stavu
• doporučení režimových opatření
• doporučení případných farmakologických a bylinných prostředků
• kompresivní punčochy
• včasné léčení nově vzniklých žilek

Objednávání

Na vyšetření se objednávejte na tel. 221 620 214 - 215
Smlouvu máme s pojišťovnami :
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (111), POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA (211), VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (201), ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (205) A POJIŠŤOVNA ŠKODA (209).
Cena konzultace pro pacienty, kteří nejsou pojištěni u uvedených pojišťoven – 500 Kč.

Některé chirurgické výkony, léčebné postupy a péče osobního terapeuta nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění. Cena se pohybuje u ambulantní péče od 1 000 – 5 000 Kč, u větších operací od 9 000 do 15 000 Kč.
V případě dotazů nás kontaktujte na info@prevence2000.cz

Fytoterapie

Představuje moderní bylinnou léčbu, kterou se vracíme ke kořenům medicíny. Fytoterapie neboli bylinkářství provází lidstvo od nepaměti a patří k nejstarším léčebným systémům na světě.

Ave

Léčba rostlinami vedená lékaři a specialisty na fytoterapii, představuje důležitou součást komplexní terapie v našem Centru. Vracíme se ke kořenům medicíny, kdy na jedné straně využíváme účinků tradičních i zapomenutých rostlin pro podporu léčby chronických otoků i dalších onemocnění (například chronických zánětů, autoimunitních, nádorových onemocnění apod.). Na straně druhé je naší snahou maximální individualizace nastavené léčby tak, aby tato léčba podporovala a maximálně potencovala celkový efekt naší léčby.

Propojujeme výzkum přírodních účinných látek s tradičním využitím léčivých bylin - k využití organicky produkovaných tradičních i zapomenutých lokálních léčivých rostlin s potenciálem využití v dermatologii, kosmetice a nutriční imunologii k produkci zdraví prospěšných preparátů.

MUDr. Jiří Landa

Narodil se v roce 1955 v Klatovech. Je absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997, kdy ukončil lékařskou praxi, se naplno věnuje studiu fytoterapie, výzkumu a výrobě bylinných preparátů.

Studiem bylin a jejich účinků se MUDr. Landa zabývá od osmdesátých let. Před dvaceti lety začal pracovat na svých vlastních výzkumech bylinných preparátů s cílem je využít při léčbě zánětu dásní. V roce 1993 vynalezl vlastní technologii získávání účinných látek z bylin a dokončil přípravu unikátní kombinace látek s účinky proti zánětu dásní a parodontóze.

Nabízíme vám:

Poskytujeme další nabídkové služby a produkty.